OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DOMY LIBCICE, BYTY LIBCICE, POZEMKY LIBCICE, WWW.REALITYSERVICE.CZ Rozhodli jste se koupit, prodat, směnit, či pronajmout byt, či rodinný dům? - REALITY SERVIS CZ - realitní kancelář Libčice nad Vltavou u Prahy
CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
OBJEDNÁVKA ODHADU

ZÁJEM O PROHLÍDKU

MÁM ZÁJEM O PROHLÍDKU

NAŠE ANKETA

PREFERUJETE BYDLENÍ:

  Celkem hlasů: 0
  NÁVŠTĚVNOST WEBU

   TOPlist

  DANĚ / FINANČNÍ ÚŘAD  DANĚ / Daň z nabytí nemovitosti  Daňová povinnost ze zákona je daná při každém prodeji nemovitosti na straně prodávajícího (převádějícího) nemovitostí.

  Daňové přiznání je potřeba podat ve tří měsíční lhůtě, která počíná běžet 1. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém provedl místně příslušný Katastrální úřad zápis vlastnických práv k převáděným nemovitostem.

  Stanovená výše daně z převodu činí: 4% v současné době osvobozeno
  Přílohou daňového přiznání je písemné Oznámení o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, které Vám katastrální úřad pošle doporučeně poštou. Ručitelem řádné úhrady byl kupující, tzn. v případě nepodání a neuhrazení daně ze strany prodávajícího, místně příslušný finanční úřad vyzval k podání a zaplacení daně kupujícího.

  Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

  Příjem z prodeje nemovitosti či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu podléhá zdanění.

  Od daně jsou osvobozeny: příjmy z prodeje všech nemovitostí či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.


  Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.


  Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud vněm měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a získané prostředky použije na uspokojení své bytové potřeby.


  Příjmy z úplatného převodu členských práv a povinností, použije-li prodávající získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby.


  Jedná-li se o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele - příbuzného v řadě přímé či od manžela/manželky, zkracuje se doba 5 let o dobu, kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele.

  Nevztahuje se na úplatný převod členských práv a povinností.


  Dani podléhá příjem získaný při prodeji, od kterého odečteme pořizovací cenu a investice do nemovitosti.

  U nabytí nemovitosti děděním je pořizovací cenou cena z odhadu pro účely dědického řízení.


  ---------------------------------------------------------------

  Zprostředkování prodeje a pronájmu bytových a rodinných domů, bytových jednotek ve vlastnictví i bytů družstevních, pozemkových parcel pro bydlení i podnikatelskou činnost, chat a chalup, obchodních nebytových prostor a komerčních objektů.

  ---------------------------------------------------------------

  ODHAD CENY OBVYKLÉ PRO NOTÁŘE
  TRŽNÍ ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
  STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ PRO DĚDICTVÍ

  ---------------------------------------------------------------

  <<< >>>
  Zprostředkování prodeje nemovitostí: bytů, domů, pozemků, chat, chalup, komerčních objektů k podnikání.

  Vyhotovení zjednodušených tržních odhadů pro dědická řízení - určení ceny obvyklé.

  REALITY SERVICE / REALITNI SERVIS / REALITNI KANCELAR/REALITNI MAKLER/REALITY/NEMOVITOSTI