REALITY LIBČICE REALITY SERVIS CZ NABÍZÍ SVÉ REALITNÍ SLUŽBY V REGIONECH LIBČICE NAD VLTAVOU, KRALUPY NAD VLTAVOU, ROZTOKY, ROZTOKY U PRAHY, PRAHA - ZÁPAD, ODOLENÁ VODA, DOLANY, ÚHOLIČKY, VELKÉ PŘÍLEPY, STATENICE - REALITY SERVIS CZ - realitní kancelář Libčice nad Vltavou u Prahy
CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
OBJEDNÁVKA ODHADU

ZÁJEM O PROHLÍDKU

MÁM ZÁJEM O PROHLÍDKU

NAŠE ANKETA

PREFERUJETE BYDLENÍ:

  Celkem hlasů: 0
  NÁVŠTĚVNOST WEBU

   TOPlist

  NAŠE PORADNA

  §- PORADNA (kontakt: 602219876)

  • Hlavní důvod, proč by se laik měl obrátit se svým problémem při prodeji nemovitosti na zavedenou realitní kancelář ?

  Jednat na vlastní pěst v rámci prodeje - vyhledání solventního zájemce, sjednání kupní ceny, příprava právního servisu, ošetření kupní ceny, fyzické předání a převzetí, převod vlastnických práv, platba daně z převodu nemovitostí FÚ, je dosti rizikový a zdlouhavý proces. Seriózní realitní kancelář je pro klienty jistotou, že obchodní transakce proběhne bez problémů a rizika. Klient zejména ušetří nejen drahocený čas, ale i finanční prostředky za související výdaje. Kvalitní a dobře zavedená realitní kancelář by měla nebízet kompletní servis a samozřejmě mít k dispozici i databázi poptávek klientů.

  • Co zahrnuje kompletní servis realitní kanceláře ?

  Svým klientům nabízíme v rámci zprostřekování prodeje, pronájmu a koupěprávní a finanční servis, odhad nemovitostia v případě koupě i možnost sjednáníhypotéky prostřednictvím svých externích, řádně proškolených finančních poradců. Svým klientům zajišťujeme kvalitní prezentaci - inzerci na vybraných realitních serverech a sledujeme statistiky návštěvnosti jednotlivých zakázek, které pravidelně vyhodnocujeme a konzultujeme výsledky s našimi klienty. Pro klienta připravíme potřebné úřední dokumenty nezbytné k zahájení a realizaci transakce, úschovu finančních prostředků a jejich deponaci pro úhradu daně z převodu nemovitostí místně příslušnému finančnímu úřadu. Zpracujeme na požádání i úřední podklady pro podání daňového přiznání - Přiznání k dani z převodu nemovitosti. Standardně zajišťujeme uzavření veškerých smluvních dokumentů a podní návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Zakázky realizujeme tzv. na klíč, takže zhotovujeme předávací protokoly o fyzickém předání a převzetí nemovitosti, která probíhá za účasti pracovníka realitní kanceláře k datu předání (převody energií a médií u dodavatelských organizací).

  • Jak zhruba probíhá spolupráce s RK, dále vlastní obchodní transakce ?

  1. KONTAKT -zavolejte nám, napište, nebo použijte formulář na našich internetových stránkách.
  2. PROHLÍDKA - po dohodě navštívíme Vaši nemovitost a zpracujeme podrobný materiál - exposé , včetně fotodokumentace. Zodpovíme Vámveškeré technické a právní dotazy. ZejménaVám pomůžeme odborně stanovit prodejní cenu prodávané nemovitosti.
  3. UZAVŘENÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY- investujeme za Vás velký objem do reklamy a propagace Vaší nemovitosti, což samozřejmě znatelně přispívá krychlejší realizaci prodeje a zejména k vyhledání více zájemců.
  4. PROVĚŘENÍ PRÁVNÍCH VAD A VLASTNICKÝCH VZTAHŮ - v tomto směru realitní kancelář řádně prověřuje věcná břemena, exekuce, právní vady apod. Mámezodpovědnost vůči prodávajícím i vůči kupující straně. Občas se stává, že v katastru nemovitostí nejsou zaevidovány - zapsány všechny změny a aktuální stavy.
  5. INZERCE NA INTERNETU A V TISKU - inzerujeme nemovitosti v novinách, časopisech a v našich prezentačních materiálech. Oslovujeme v zahajovací fázi potencionální zájemce z naší databáze.
  6. FYZICKÉ PROHLÍDKY SE ZÁJEMCI - snažíme se zájemcům detailně přiblížit nabízenou nemovitost, včetně jejích součástí a příslušenství, aby o ní měli co nejlepší představu. Vlastníci nemovitostí se mohou přirozeně prohlídekúčastnit, ale není to nutné a leckdy toto není ani vhodné.Obchodní podmínky, vyplývající ze znění uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí jsou již stanoveny a my zodpovědně přejímáme veškeré starosti na naši hlavu. Můžete nám v tomto směru důvěřovat.
  7. PŘEDKUPNÍ SMLOUVA /SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ /- pokud se dostaneme do fáze, že nabízená nemovitost zájemci vyhovuje, uzavře s námi rezervační smlouvu a složí poukážepříkazem rezervační symbolickou zálohu (která je samozřejmě započtena již vkupní ceně) na náš účet, jako důkaz svého projeveného zájmu o koupi. V rámci návaznosti se připravují další potřebné smluvní vztahy a jednání, vedoucí k finalizaci obchodní transakce.
  8. PŘÍPRAVA FINÁLNÍCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ - ve spolupráci s právníkem se připraví kupní smlouva, nebo smlouva o budoucí smlouvě kupní. Pokud zúčastněné smluvní strany projeví souhlas s jejích obsahem a zněníma všemi dalšími smluvními podmínkami, mohou ji následně uzavřít a ověřit podpisy smluvních stran.
  9. PŘEVOD VLASTNICTVÍ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ- jsme garantem pro kupujícího i prodávajícího. Kupující složí kupní cenu ze nemovitost na zálohový účet, kde peníze zůstávají až do převodu v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního pracoviště. Prodávající je tak chráněn před nepříjemnou situací, že by nemovitost na kupujícího převedl a neobdržel kuní cenu. Kupující se nemusí obávat, že přijde o uhrazené prostředky za kupní cenu a rezervační jistinu aže tato nebude v KN v jeho prospěch převedena.
  10. FYZICKÉ PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI - připravíme předávací protokol o předání a převzetí nemovitosti s vyčíslením všech čísel měřidel a aktuálních stavů měřidel v předmětném objektu. Nabízíme klientům dále součinnost při převodech energií na nového vlastníka.

  REALITY SERVIS CZ

  REGIONÁLNÍ REALITNÍ AGENTURA

  CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ