BYTY LIBČICE, BYTOVÉ JEDNOTKY V LIBČICÍCH, BYTY Prodej bytů Libčice, Kralupy a Roztoky u Prahy, správa bytů, správa nebytového fondu, poradenství při prodeji družstevního bytu - REALITY SERVIS CZ - realitní kancelář Libčice nad Vltavou u Prahy
CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
OBJEDNÁVKA ODHADU

ZÁJEM O PROHLÍDKU

MÁM ZÁJEM O PROHLÍDKU

NAŠE ANKETA

PREFERUJETE BYDLENÍ:

  Celkem hlasů: 0
  NÁVŠTĚVNOST WEBU

   TOPlist

  Převod družstevního bytu

  Prodej družstevního bytu


  Převod členských práv a povinností v bytovém družstvu s právem neomezeného nájmu a užívání bytové jednotky
  Spolupráce při prodeji družstevního bytu
  - prodej družstevního bytu = převod členských práv a povinností
  - podpis Smlouvy o zprostředkování převodu
  stanoví se podmínky prodeje (termín uvolnění bytu, trvání smlouvy, prohlídky), prodejní cena bytu (viz. článek ocenění nemovitosti)
  provize zprostředkovatele (zpravidla se pohybuje v rozmezí 3 - 5% z prodejní ceny bytu)

  Prohlídky pokud prodávající byt užívá, provádí se prodej družstevního bytu za účasti prodávajícího, uživatele v předem dohodnutém termínu
  v případě že je družstevní byt prázdný, je možné realizovat prohlídky bytu bez účasti prodávajícího.

  Rezervace: zájemce o koupi družstevního bytu - nabytí členství v družstvu vysloví své „ANO“ po kterém přichází otázka dalšího postupu při převodu vybraného družstevního bytu. Jedním ze základních kroků je rezervace, jedná se o
  - složení příslušné hotovosti na účet zprostředkovatele na zablokování prodeje bytu
  - podpis Dohody o složení blokovacího depozita, stanoví se termín převodu členských práv (běžně 21 dní)

  Dokumenty k převodu členských práv a povinností v družstvu: k převodu členských práv a povinností v družstvu při prodeji družstevního bytu je třeba zajistit následující dokumenty:
  Stanovy družstva - kopie, zjistit podmínky převodu (např. osoba s trvalým pobytem, právnická osoba)

  • List člena – kopie (potvrzení o členství)
  • Nájemní smlouva - kopie (povinnosti člena)
  • Sazebník poplatků družstva - zjistit výši poplatku za převod členských práv = 0 – 12 000 Kč
  • Evidenční list - rozpis místností bytu / předpis měsíčních plateb pro byt na službách a nájemném
  • Bezdlužnost člena - ke dni převodu
  • Potvrzení o uhrazených platbách na nájemném, aktuální – zbývající výše anuity na byt


  Hypoteční úvěr: v případě, že kupující hodlá financovat koupi družstevního bytu hypotečním úvěrem jsou jeho možnosti omezené na tyto varianty
  - kupující vlastní jinou nemovitost v osobním vlastnictví, kterou lze zaručit úvěr, např. byt, dům, pozemek
  - družstevní byt se nachází v domě, který je již rozdělen na jednotlivé byty a v katastru nemovitostí je zapsána každá jednotka zvlášť (v tomto případě banka poskytuje tzv. před-hypoteční úvěr a vyžaduje od družstva potvrzení o převodu bytu do osobního vlastnictví kupujícího nejpozději do jednoho roku od poskytnutí před-hypotečního úvěru)

  a dále je třeba dodat bance následující doklady pro zajištění úvěru:

  Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru
  Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
  obsahuje odsouhlasený text Smlouvy kupní
  obsahuje nejzazší termín podpisu Smlouvy kupní
  (běžně 30. dní = doba potřebná pro zajištění hypotečního úvěru)


  Odhad nemovitosti (náklady hradí strana kupující)
  Výpisy LV z Katastru nemovitostí na byt, dům + snímek z pozemkové mapy
  Nabývací titul, doklad o nabytí bytu prodávajícím (Kupní smlouva atd.)
  Potvrzení družstva o plánovaném převodu do osobního vlastnictví člena do jednoho roku
  (aktuálně některé banky prodloužili termín na 2 roky)

  Podmínky čerpání
  příkaz k čerpání příslušné částky na účet prodávajícího
  Převod členských práv a povinností v družstvu: k převodu členských práv a povinností v družstvu je třeba vyhotovit a podepsat následující dokumenty:
  3x dohoda o převodu čl. práv a povinností v družstvu (úředně ověřeno)
  (převodce / nabyvatel / družstvo)
  2x dohoda o finančním narovnání (bez ověření)


  V dohodě o převodu se neuvádí finanční částka za převod vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou věc mezi převodcem a nabyvatelem. V dohodě o převodu je pouze uvedeno, že veškeré finanční nároky za převod byly narovnány.

  Poplatek za převod členských práv
  hradí smluvní strany dle dohody v hotovosti na družstvu (0 – 15 000 Kč)
  většina družstev vyžaduje i uhrazení veškerých nedoplatků vůči družstvu
  Podpisem dohody o převodu členských práv a povinností v družstvu některým ze členů představenstva družstva (ideálně předsedou družstva) se dohoda o převodu stává platnou a nabývá účinnosti = podpisem družstvo dohodu bere na vědomí. Družstvo si ponechá jedno vyhotovení dohody o převodu. Dohodu lze také družstvu doručit písemně (doporučeně s dodejkou) na korespondenční adresu družstva.

  Fyzické předání nemovitosti (bytu)
  - dle termínu v dohodě o převodu
  (běžně do 14-ti dnů od připsání ceny za převod na účet převodce)
  - na místě se vyplní a podepíše Předávací protokol bytu
  (předání bytu, počet klíčů od bytu, domu, sklepa, atd. + se opíší stavy měřidel)
  - vyplní se formuláře na převod médií ELEKTŘINA + PLYN

  Příjem z prodeje z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu podléhá zdanění. Od daně jsou osvobozeny: příjmy z prodeje všech nemovitostí či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.

  REALITY SERVIS CZ